PSYY2000 Aivotietoa oppimisen tueksi (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Oppiminen perustuu aivojen toimintaan. Oppimista koskevaan aivotutkimukseen on vaikeaa olla törmäämättä, mutta miten erottaa hype tieteellisestä tiedosta? Opintojaksolla tutustut oppimisen ja hyvinvoinnin aivoperustaan sekä sen kehitykseen alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Millaisiin aivomekanismeihin nojaa onnistunut oppimiskokemus? Entä mitä tapahtuu aivoissa silloin, kun keskittyminen ei suju? Opintojakso tukee ja inspiroi opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnittelua aivotutkimuksen näkökulmasta. 

Learning outcomes

Opiskelija
  • On tutustunut eri aivotutkimusmenetelmiin

  • Osaa suhtautua kriittisesti aivotutkimusväitteisiin mediassa

  • Osaa tulkita oppimisympäristöjen tapahtumia aivojen toiminnan näkökulmasta

  • Omaa perustietoa aivojen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen yhteyksistä 

Additional information

Opintojakso soveltuu opetusalan työntekijöille, mutta se sopii myös kaikille oppimisesta kiinnostuneille. Oppimateriaali on helposti saatavilla. 

Description of prerequisites

Ei esitietoja

Study materials

Luento- ja muut videotallenteet, verkko-oppimateriaalit 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods