PEOP0500 Current family research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija voi valita itseään kiinnostavan vaihtoehdon tarjolla olevista, eri tieteenalojen perhetutkimukselle rakentuvista perheteemoista. Valinnaiset teemat perustuvat ajankohtaiseen perhetutkimukseen.

Learning outcomes

Opiskelija on perehtynyt valitsemaansa perheteemaan tutkimuksen avulla. Hän pystyy tarkastelemaan ilmiötä käsitteellisesti ja tieteellisen tutkimustiedon valossa. Opiskelija oppii soveltamaan tutkimustietoa ajankohtaisessa, perhettä koskevassa keskustelussa.

Study materials

Kunkin oppimistehtävän tai verkkokurssin lähteet liittyvät kyseiseen, valinnaiseen perheteemaan ja ne ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching