PEOP0300 Family resources and support (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan perheen ja vanhemmuuden haasteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita perhearjessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa. Opintojakso tarjoaa tietoa perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna. Teemoina ovat esimerkiksi vammaisuus, käyttäytymisen haasteet, maahanmuuttajuus, päihdeongelmat ja ero perheessä.

Learning outcomes

Opiskelija oppii tarkastelemaan sekä perhettä että vanhemmuutta perhearjessa ja perhekontekstissa teorioiden ja tutkimusten kautta. Hän ymmärtää perheessä olevaa erityistilannetta perheen voimavarat ja tuen tarpeet huomioiden. Opiskelija oppii tarkastelemaan ja pohtimaan perheen tukemisen keinoja soveltavasta näkökulmasta.

Study materials

· Castren, A-M. 2009. Onko perhettä eron jälkeen? Helsinki: Gaudeamus. ( myös e-kirjana 2019)

· Hakulinen,T., Laajasalo, T. & Mäkelä, J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen : Teoriasta käytäntöön. Ohjaus 9/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (verkkomateriaali)

· Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoituksia ratkomassa. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

· Lisäksi artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla

· Luentotallenteet

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Verkkotentissä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching