PEOP0200 Family relations (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan perheeseen ja sen suhteisiin elämänkulun eri vaiheissa. Keskeisiä sisältöjä ovat perheen elämänkulku, perheen kiintymyssuhteet ja perheen vuorovaikutus. Niitä tarkastellaan valinnaisessa, syventävässä teemassa erityisesti parisuhteen, vanhemmuuden, sisaruuden tai isovanhemmuuden näkökulmasta.

Learning outcomes

Opiskelija oppii tuntemaan perheen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteita elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelija oppii hyödyntämään tutkimustietoa ajattelussaan ja kirjoittamisessaan.

Study materials

· Jokinen, K. & Mikats, J. 2018. Lähisuhteet lasten arjessa. Teoksessa P. Eerola & H. Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 49-65.

· Ruoppila, I. 2014. Elämänkulun teoria perhetutkimuksessa. Teoksessa R. Jallinoja, H. Hurme & K. Jokinen (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)

· Sinkkonen, J. 2019. Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Helsinki: Duodecim. (myös e-kirjana)

· Lisäksi opintojakson eri teemoihin (parisuhde, vanhemmuus, sisaruus ja isovanhemmuus) liittyvä lähdemateriaali, joka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Verkkotentissä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching