PEOP0100 Diverse families (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja tuoreen tutkimus- ja tilastotiedon valossa.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavat, erottaa arkitiedon tutkimustiedosta ja pystyy tarkastelemaan kokemuksia perheestä tieteellisen tiedon valossa. Opiskelija oppii perhetilastojen ja tieteellisten tekstien lukutaitoa sekä tieteellistä kirjoittamista.

Study materials

· Johdatusluento perhetutkimukseen

· Castren, A. & Högbacka, R. 2014. Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 2, 106-122.

· Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus (Myös e-kirjana). Soveltuvin osin.

· Nätkin, Ritva. 2018. Perheen ja sukulaisuussuhteiden tulevaisuudenvisiot. Gerontologia 3, 163-174.

· Tuoreet perhetilastolähteet, joita päivitetään ja jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa

· Lisäksi artikkeleita, jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching