PEOA1600 Parenting and parental agency in different families (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan vanhempien toimintaa ja toimijuutta erityisesti seuraavista näkökulmista: yhteisvanhemmuus, itsellinen äitiys, vanhemmuus samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä sekä vanhemmuus perheissä, joissa lapsi tai vanhempi on vammainen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut toimijuuden (agency) ja vanhempana toimimisen (parenting) käsitteisiin ja osaa tarkastella vanhempien toimijuutta erilaisissa perheissä

- tunnistaa erilaisia vanhemmuuden lähtökohtia ja toteuttamistapoja

- on tutustunut tuoreeseen, vanhemmuutta eri näkökulmista lähestyvään tutkimustietoon

- on saanut valmiudet hankkia lisätietoa ja laajentaa käsitystään erilaisista vanhemmuuden konteksteista

- pystyy keskustelemaan vanhemmuuden kysymyksistä ja perustelemaan näkemyksiään tutkimustiedolla

Study materials

· Kuppens, Sofie & Ceulemans, Eva. 2019. Parenting styles: a closer look at a well-known concept. Journal of Child and Family Studies 28, 168-181.

· Pietilä-Litendahl, P. 2014. Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta. Väitöskirja, Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61672/Piritta_Pietil%E4-Litendahl_ActaE_157pdfA.pdf?sequence=2

· Rasa, M. 2019. Vammaisen vanhemman toimijuus - hyväksyttyä ja kyseenalaista. Väitöskirja, Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63921

Lisäksi opintojakson neljään vanhemmuusteemaan liittyviä lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods