PEOA1400 Multicultural family (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan perheiden ja parisuhteiden monikulttuurisuutta, maahanmuuttajaperheitä ja niiden monisukupolvisuutta, erilaisia perhekulttuureja, monikulttuurisuuskasvatusta sekä perheiden uskonnollisuutta ja uskontolukutaitoa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut perheiden kulttuuriseen moninaisuuteen, erilaisiin perhekulttuureihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin

- ymmärtää monikulttuurisuuden käsitteen laaja-alaisuuden ja tuntee siihen liittyviä lähikäsitteitä ja perhetutkimusnäkökulmia

- pystyy pohtimaan omaan ajatteluun ja toimintaan vaikuttavia kulttuurisia ja katsomuksellisia tekijöitä

- pystyy arvioimaan perhekulttuureista, katsomuksista ja uskonnoista käytävää julkista keskustelua

- pystyy omaksumaan oppikirjoista ja tutkimusartikkeleista niiden keskeiset tiedot ja soveltamaan tietoa etätentissä

Study materials

Tenttiin opiskeltavat lähteet:

• Haapasaari, Osku & Korhonen, Elina. 2014. Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa. Väestöliitto. Verkossa: http://vaestoliitto-fi.directo.fi/@Bin/bf9daa75e2211e62c22cac526cea5ecb/1615410179/application/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf
• Timmerman, Christiane. 2016. The necessity of valying ethno-cultural diversity. Routledge (myös e-kirjana)

Lisäksi neljä lähdettä seuraavista. Lähteet liittyvät kolmeen teemaan (monikulttuuriset parisuhteet/monikulttuurinen isovanhemmuus/uskonto). Voit valita 4 lähdettä vapaasti joko kahteen tai kaikkiin kolmeen teemaan liittyen.

• Häkkinen, Anne 2020. Ylirajainen avioliitto: Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 34. Verkossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68094
• Nissi, Kaisa. 2017. Uskonnot, kulttuurit ja perhe: etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 12. Verkossa: https://docplayer.fi/107250163-Uskonnot-kulttuurit-ja-perhe.html


• Hossaina, Ziarat, Eisberg, Giovanna & Scwalb, David 2018. Grandparents’ social identities in cultural context. Contemporary Social Science 13, 275–287. https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433315
• Jackson, Kelly, Mitchell, Felicia, Snyder, Cyndy & Samuels, Gina 2020. Salience of ethnic minority grandparents in the ethnic-racial socialization and identity development of multiracial grandchildren. Identity: An International Journal of Theory and Research 20, 73-91. https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1728535


• Dollahite, David, Marks, Loren & Dalton, Hilary 2018. Why religion helps and harms families: A conceptual model of a system of dualities at the nexus of faith and family life. Journal of Family Theory & Review. https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1111/jftr.12242
• Rissanen, Inkeri, Ubani, Martin & Sakaranaho, Tuula. 2020. Challenges of religious literacy in education: Islam and the governance of religious diversity in multi-faith schools.Teoksessa T. Sakaranaho, T. Aarrevaara & J. Konttori (toim.) The challenges of religious literacy. The case of Finland. Springer. (e-kirja) https://doi.org/10.1007/978-3-030-47576-5

 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods