ODKP1190 Drama Teacher as an Artist-Educator (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ryhmälähtöinen taiteellinen oppimisprosessi (devising).

Draamaopettaja opettaja-taiteilijana.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia

• osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän oppimisprosessia pedagogisena, dialogisena ja eettisenä toimintana

• osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana

• ymmärtää draamakasvatuksen potentiaalin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

• tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre.
  • Oddey, A. 2001. Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge.
  • Repo-Kaarento, S. 2010. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
  • Niemistö, R. 2007. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia.
  • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
  • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
  • Smart, J. & Mermikides, A. 2010. Devising in process. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching