ODKP1180 Planning Process Drama (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.


Learning outcomes

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä

• osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta

• hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja

• osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa

• ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-1-5
  • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-951-98945-6-0
  • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.; ISBN: 978-952-68707-2-4
  • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.; ISBN: 952-458-373-9
  • Bowell. P. & Heap, B. 2017. Putting Process Drama into Action: The Dynamics of Practice. London: Routledge.
  • Laukka, S. & Mönkkönen, J. 2007. Yhtä draamaa: Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelma. Helsinki: Draamatyö.
  • Neelands, J. & Goode, T. 2015. Structuring drama work. Cambridge: Cambridge University Press
  • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävien suorittaminen hyväksytysti, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching