ODKP1160 Acting and Directing (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.


Learning outcomes

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä

• hallitsee näyttelijäntyön perusteet (Stanislavskin ja Cohenin metodi) sekä näyttelijälähtöisen ohjaajantyön lähtökohdat

• osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä

• ymmärtää ohjaamiseen liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Weston, J. 2011. Näyttelijän ohjaaminen. Helsinki: Nemo.
 • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
 • Routarinne, S. 2004. Improvisoi! Helsinki: Tammi.
 • Cohen, R. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Koponen, P. 2004. Improkirja. Helsinki: Like.
 • Balme, C. B. 2015. Johdatus teatteriin. Helsinki: Like.
 • De Spain, K. 2014. Landscape of the now: A topography of movement improvisation. Oxford: Oxford University Press.
 • Johnstone, K. 1996. Impro. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Kilkku, E. 2017. Teatterin tyylilajit: Käytännön opas. Kemi: Nordbooks.
 • Napier, M. 2004. Improvise: Scene from the inside out. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Routarinne, S. 2007. Valta ja vuorovaikutus: Statusilmaisun perusteet. Helsinki: Tammi.
 • Stanislavski, K. 2011. Näyttelijän työ. Helsinki: Tammi.
 • Taalikainen, S. & Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, d. o. p. /. P. A. R. C. 2013. Rytmi, ihmisääni ja liike: Kolme versiota näyttelijäntyöstä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching