ODKA2350 Improvisation and Movement Improvisation (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Teatterityön osa-alueet draamakasvatuksessa osaamisen, opettamisen, ohjaamisen ja eettisyyden näkökulmista

• Ohjaajan- ja näyttelijäntyön syventäminen, soveltaminen ja pedagogiikka

Learning outcomes

Opintojaksot ODKA2350, ODKA2360 ja ODKA2370 suoritettuaan opiskelija

• osaa soveltaa omaa osaamistaan esiintyvänä taiteilijana

• ymmärtää kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön mahdollisuudet ja merkitysulottuvuudet erilaisissa konteksteissa

• osaa ohjata soveltavaa ja esittävää improvisaatiota

• osaa ohjata ja arvioida esittävää draamaa taiteen ja pedagogiikan näkökulmista eettiset periaatteet huomioon ottaen

• osaa soveltaa dramaturgista ajattelua ja ohjata esittävää draamaa draamakasvatuksen kontekstissa

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Bogart, A. 2004. Ohjaaja valmistautuu: seitsemän kirjoitusta taiteesta ja teatterista. Helsinki: Like.
 • Cantell, S. 2018. Lähikuvan lumo: Ohjaajan ja näyttelijän yhteistyö elokuvassa. Helsinki: Aalto-yliopisto.
 • Heimonen, K. 2009. Sukellus liikkeeseen: Liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Hines, W. 2016. How to Be the Greatest Improviser on Earth. Pretty Great Publishing.
 • Johnstone, K. 1999. Impro for Storytellers. London: Faber and Faber.
 • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
 • Loui, A. & Paxton, S. 2019. The physical actor: Contact improvisation from studio to stage. Second edition. Abingdon: Routledge.
 • Napier, M. 2015. Behind the Scenes: Improvising Long Form. Englewood: Meriwether.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Peacock, L. 2009. Serious play: Modern clown performance. Chicago: Intellect.
 • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
 • Rouhiainen, L. 2007. (ed.). Ways of Knowing in Dance and Art. Helsinki: Theatre Academy.
 • Siljamäki, J. 2010. Klovnerian käsikirja: Miten esiintyä klovnina. Jyväskylä: Atena.
 • Sundstedt, K. 2009. Kirjoita elokuvaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Valtasaari, H. 2017. Kestääkö ääni? Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching