ODKA2340 Dramaturgy and Script Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Dramaturgiset mallit

• Dramaturginen ajattelu ja sen soveltaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa ja osaa soveltaa erilaisia dramaturgisia malleja

• osaa dramatisoida tai käsikirjoittaa esitettävän teoksen valitsemalleen välineelle

• ymmärtää dramaturgian merkityksen opettamisessa, oppimisessa ja muissa yhteiskunnallisissa

ilmiöissä

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • Heinonen, T. ym. 2012. Aristoteleen runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille. Helsinki: Teos.
  • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
  • Nikkinen, A. & Vacklin, A. 2012. Television runousoppia. Toisenlainen katse tv-ohjelmiin. Helsinki: Like.
  • Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
  • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
  • Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like.
  • Szatkowski, J. 2019. A Theory of Dramaturgy. London: Routledge.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching