ODKA2320 Reflective Drama Teacher (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

• Draamaopettajan ammatillinen, pedagoginen ajattelu ja toiminta

• Oman oppimisen reflektointi

• Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena

• Oma asiantuntijuus ja dialogisuus opiskelijoiden oppimisen tukena

Learning outcomes

Opintojaksot ODKA2310 ja ODKA2320 suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvata omaa ammatillisen identiteetin kasvuprosessia

• osaa kuvata omaa opetusfilosofiaansa ja sen perusteita

• hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa

• osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa

draamaopettajana yhteiskunnan eri sektoreilla

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

 • Anttila, E. (toim.) 2011. Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja Ilmaisu, Teos, Tekeminen. Hamina: Akatiimi Oy.
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Johnston, D. 2017. Theatre and phenomenology: Manual philosophy. London: Palgrave Macmillan Education.
 • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Naughton, C., Biesta, G. & Cole, D. R. (. R. (2017). Art, artists and pedagogy: Philosophy and the arts in education. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
 • Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Helsinki: Palmenia.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice Bristol: Intellect.
 • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
 • Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press.
 • Schonmann, S. (ed.) 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Venäläinen, P. 2019. Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching