MKAA2006 Composing and arranging 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sävellyksien ja sovituksien tekeminen ja niiden läpikäyminen & arvioiminen vertaispalautteena pienryhmissä. Instrumenttituntemus, säveltämisen ja sovittamisen tekniikka, sovitukset koulukontekstiin, omien sävellys- ja sovitustaitojen kehittäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa laatia koulukäyttöön soveltuvia erilaisia ja eri tyylisiä sovituksia

- tuntee yleisimpien instrumenttien ominaispiirteet ja osaa säveltää ja sovittaa

näille soittimille luonteenomaista soitettavaa

- tuntee kohtuullisen laajasti musiikin erilaisia tyylejä ja pääpiirteissään erilaisia

sävellystekniikoita

- osaa hyödyntää ja soveltaa musiikkiteknologian tarjoamia perusominaisuuksia ja sovituksellisia apuvälineitä

- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa vertaispalautetta

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuosi.

Compulsory prerequisites

Study materials

Soveltuvin osin seuraavat:

- Lehtovaara, Timo 2014. Sovitusopas.

- Simos, Mark 2014. Songwriting Stragtegies.

- Salo, Heikki 2006. Kahlekuningaslaji. Laululyriikan käsikirja.

- Russo, William 1983. Composing Music.

- Gerou-Lusk 1996. Essential Dictionary of Music Notation.

- Black-Gerou 1998. Essential Dictionary of Music Orchestration.

- kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

Literature

  • Lehtovaara, Timo 2014. Sovitusopas.
  • Simos, Mark 2014. Songwriting Stragtegies.
  • Salo, Heikki 2006. Kahlekuningaslaji. Laululyriikan käsikirja.
  • Russo, William 1983. Composing Music.
  • Gerou-Lusk 1996. Essential Dictionary of Music Notation.
  • Black-Gerou 1998. Essential Dictionary of Music Orchestration.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%) ja annettujen harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti. Vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching