MKAA2004 Basics of choral and orchestral conducting (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Äänenkäytön ja laulutekniikan kehittäminen. Stemmalaulua laitoksen kuorossa ja viittaustekniikan perusteet. Eri soitinryhmiin kuuluvien instrumenttien soittotapoihin perehtymistä ja orkesterisoittoa, yhteissoittotilanteiden pedagogista organisointia, musiikin johtamista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- käyttää ääntään instrumenttina yhteismusisoinnissa

- ohjata ryhmän äänenkäyttöä
- harjoitella ohjatusti ja itsenäisesti
- käyttää musiikin johtamisessa tarvittavia yleisimpiä viittauskaavoja
- laulaa omaa stemmaansa osana moniäänistä kuoroa.

- hyödyntää monipuolisesti eri soitinryhmien instrumentteja musisoinnissa

- soittaa osana orkesteria
- suunnitella ja ohjata eriyttäen yhteismusisointitilanteita
- ottaa vastuun kuoron/ orkesterin harjoituttamisesta ja johtamisesta

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuosi. Lähtötaso ja aiempien opintosuoritusten korvaavuus arvioidaan opintojakson alussa.

Compulsory prerequisites

Study materials

Monipuolinen kuoro-ohjelmisto, partituurit ja muu opetusmateriaali; kuoronjohdon opetusmoniste.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Oman osaamisen kehittyminen, suoritetut matineaesiintymiset, hyväksytysti suoritettu johtamistentti. Musiikinohjaamistaitojen pedagoginen, motorinen ja kognitiivinen kehittyminen suhteessa lähtötasoon.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching