MKAA2003 Music interpretation and writing skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Hahmottamis- ja kirjoittamisharjoituksia, musiikkiteknologiaan perehtymistä, pedagogiseen käyttöön soveltuvia transkriptioita ja musiikin ohjaamisharjoituksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa musiikkia kuulonvaraisesti, osaa kirjoittaa ja toistaa laulaen ja soittaen sointujaksoja sekä melodia- ja rytmihahmoja

- hallitsee transkription tuottamisen perusteet

- tuntee musiikin hahmottamiseen, harjoittelemiseen ja luovaan tuottamiseen tarkoitettua musiikkiteknologiaa ja hallitsee ko. sovellusten pedagogisen käytön

Additional information

Ajoitus: 2. tai 3. opintovuosi.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn ja annettujen kirjallisten tehtävien sekä tentin suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching