MKAA2002 Ensemble 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Yhteismusisointi musiikin eri tyylilajeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee monipuolisesti eri musiikkikulttuurien erityispiirteitä (kansanmusiikki, populaarimusiikki, taidemusiikki)

- osaa hyödyntää, soveltaa ja arvioida instrumentti- ja laulutaitojaan erilaisissa yhtyeissä

- hallitsee yhteismusisoinnin oppimateriaalien tuottamisen

Additional information

Ajoitus: yhteismusisointi soittimin 2. opintovuosi, laulu 3. opintovuosi.

Compulsory prerequisites

Study materials

Opettajien toteutuksen aikana jakama oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%) ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Musiikkiesitykset, dokumentoidun työn hyväksytty suorittaminen, itse- ja vertaisarviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching