MKAA2001 Instrument skills 2 (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- pianotekniikan perusteiden opiskelu
- nuotinlukutaito
- prima vista -soiton perusteet

- pienimuotoisen piano-ohjelmiston harjoitteleminen

- laulutekniikan ja äänenkäytön kehittäminen
- monipuolisen lauluohjelmiston harjoitteleminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- käyttää pianoa luontevasti ja säestys- ja soolosoittimena musiikkikasvattajan työssä

- harjoitella tavoitteellisesti tasolleen sopivaa pianomusiikin ohjelmistoa

- kehittää ja käyttää prima vista –taitojaan käytännön musisoinnissa
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa laulajana ja pianistina
- kehittää laulutaitoaan ja tervettä äänenkäyttöä sekä työvälineinä, että laulamisen mallina oppilaille

- harjoitella tyylillisesti erilaista lauluohjelmistoa

Additional information

Ajoitus: 2. opintovuosi. Mahdollista anoa korvaavuutta musiikkioppilaitosten perustasoisella pianon ja/tai laulun suorituksella (tarpeen mukaan täydentävin suorituksin).

Compulsory prerequisites

Study materials

Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva monipuolinen lauluohjelmisto, nuotit, muu opetusmateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Matineaesiintymiset, edistyminen opintojakson aikana suhteessa lähtötasoon, itsearviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching