MATP1700 Introductory course to mathematics in engineering (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Alkeisfunktiot (polynomi- rationaalifunktiot, trigonometriset funktiot, logaritmi ja eksponenttifunktio)
 • Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen
 • Funktioiden asymptoottisen kasvuvauhdin arviointi ja vertailu
 • Yhden muuttujan funktion derivaatta
 • Kertymä ja integraalifunktio
 • Summamerkintä ja sarja. Summien ja sarjojen yhdistäminen ja katkaiseminen, sekä arvioiminen ylhäältä ja alhaalta
 • Propositiologiikan konnektiivit, vastaesimerkki, päättelyimplikaatio ja päättelyekvivalenssi
 • Avoimen lauseen totuusarvo
 • Joukko-opin perusmerkintöjen (yhdiste, leikkaus, erotus, komplementti) esittely. 

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • on vahvistanut valmiuksiaan opiskella matematiikkaa osana yliopisto-opintoja täydentämällä lukion pitkän matematiikan tuottamia perustaitoja.
 • on vahvistanut laskurutiiniaan.
 • on tutustunut tieto- ja ohjelmistotekniikan opintojen kannalta keskeisiin matemaattisiin käsitteisiin.
 • on tutustunut loogisen päättelyn ja propositiologiikan alkeisiin ja peruskäsitteisiin.
 • hallitsee joukko-opin perusmerkinnät.
 • on tutustunut MathCheck ja TIM-ohjelmistojen käyttöön matematiikan opiskelun tukena

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. 

Description of prerequisites

Lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvä hallinta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitukset ja kurssitentti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Lopputentin pistemäärä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching