LTKY4003 Development of expertise in physical activity and wellbeing (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yksilöllisten valintojen pohjalta muodostunut tieto liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muodostaa pohjan opintojakson arviointi- ja reflektiotehtäville

Oman osaamisen arviointi ja kehittäminen  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä valitsemiensa opintojen pohjalta
  • arvioida opitun soveltamismahdollisuuksia työelämässä tai muussa yhteydessä
  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita 

Additional information

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville.   

Description of prerequisites

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen, Kehosta mitattava hyvinvointitieto, Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa ja lisäksi valinnaisia opintoja vähintään yhdeksän opintopistettä siten, että opintokokonaisuuden minimilaajuus täyttyy.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää verkkokeskusteluun osallistumista ja hyväksyttyä lopputehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching