LTKY1003 Basics of Communication in Sport and Health Sciences (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän perusteet

Tiedeviestintä ja mediavälitteinen vaikuttaminen

Tiedottaminen ja tiedotteen laatiminen

Liikunta- ja terveysneuvonta yksilölle ja ryhmille

Sosiaalinen media viestinnässä


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden

  • osaa erotella tiedeviestinnän tyypit ja soveltamismahdollisuudet käytännössä

  • osaa laatia tutkittuun tietoon perustuvan tekstin

Study materials

Sopimuksen mukaan kirjallista työtä tukevaa kirjallisuutta.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin, 18 tuntia. Luentopäiväkirja. Kirjallinen työ, jossa on hyödynnettävä työtä tukevaa kirjallisuutta. Itseopiskelu. LPE: Kurssin kirjataan koko laajuudeltaan (2 op) liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ ja luentopäiväkirja suoritettava hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille ja päätösseminaariin (18 tuntia) ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen hyväksytysti.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching