LTKY1002 Cultural History of Sport and Health (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
  • liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
  • terveyden ja hyvinvoinnin historialliset lähtökohdat
  • koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
  • liikkumisen, liikunnan ja ruumiillisuuden kulttuurihistoria
  • terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurihistoria

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hahmottaa ihmisyhteisön eri aikakausien liikuntakulttuurin päävaiheet luonnonkansoista nykypäivään
  • ymmärtää liikkumisen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan vuorovaikutusta historiallisina ajanjaksoina
  • ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin historiallisia lähtökohtia
  • tuntee koululiikunnan ja liikunnanopettajakoulutuksen historialliset juuret
  • erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia ja tutkimustapoja

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luennot 16 t (8 t liikunnan kulttuurihistoria, 4 t terveys ja hyvinvointi, 4 t koululiikunta), itsenäinen työskentely ja luentotentti, minkä yhteydessä tentitään myös luennoilla jaettu kirjallisuus.
Evaluation criteria:
Luentotentti 100 %.
Time of teaching:
Period 4, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (16 h), luentojen ja luennoilla jaetun kirjallisuuden tenttiminen luentosarjan lopuksi pidettävässä tentissä.

Teaching