LPSP1006 Group dynamics in sport and exercise 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ryhmädynamiikkaan liittyvät käsitteelliset viitekehykset, teoriat ja tekijät. Ryhmien luonne, ryhmäilmiöt, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen. Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet
  • tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia liikunnassa
  • osaa kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
  • osaa nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä liikunnassa

Study materials

1. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 13-178, 211-251. (217 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Select 1 part

Method 2

Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts

Method 4

Description:
Verkkotentti 100 % tai oppimistehtävä 100 % (valinta tehdään Moodlessa)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching, Online in English (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching