LPSP1003 Social-emotional learning in sport and exercise 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteet ja menetelmät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista käsitteenä
  • tiedostaa ja tunnistaa tunteita
  • osaa ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita
  • hallitsee kuuntelun taitoja
  • osaa ratkaista vuorovaikutusongelmia 

Study materials

1. Lintunen, T. & Gould, D. 2014. Developing Social and Emotional Skills. Teoksessa A. G. Papaioannou and D. Hackfort (toim.) Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 621-635. (15 s.)

2. Talvio, M., & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus. (183 s.)

3. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen 100%
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching