LNLP1004 Physical activity epidemiology in children and adolescents (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määritelmät. Liikuntasuositukset lapsuudessa ja nuoruudessa.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden nykytila ja fyysisen aktiivisuuden muutokset.

Lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan eri määritelmät.
  • tietää liikuntasuositukset lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa.
  • osaa hahmottaa kriittisesti liikunnan nykytilan ja sen muutokset suhteessa mittausmenetelmien vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Study materials

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentti 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching