LNLP1002 Paediatric exercise physiology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Lasten ja nuorten harjoittelun fysiologiset perusteet ja liikkujaksi ja urheilijaksi kasvamisen yleisimmät mallit.

Yksittäisen liikuntakerran ja säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutukset fyysiseen kuntoon, hengitys- ja verenkiertoelimistöön, rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, hermolihasjärjestelmään, hormonipitoisuuksiin ja kehon koostumukseen.

Liikuntaharjoittelun vaikutukset lasten ja nuorten hengitys- ja verenkiertoelimistöön, kehon koostumukseen, motorisiin taitoihin ja fyysiseen kuntoon.

Liikunta ja fysiologinen ja psykologinen kokonaiskuormitus ja kokonaiskuormituksen arviointi.

Liikunnan vaikutukset kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikuntaharjoittelun perusperiaatteita ja eroja lasten liikuntaharjoitteluun
  • tuntee liikunnan aiheuttamat muutokset eri elinjärjestelmissä, elinjärjestelmien säätelyssä ja niiden toiminnoissa
  • hahmottaa liikunnan, kasvun ja kypsymisen merkityksen harjoittelun vaikutuksiin
  • tietää kuinka lasten liikuntaharjoittelun kokonaiskuormitus syntyy

Study materials

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching