KUMA2015 The public governance of culture and cultural institutions (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Kurssi tarjoaa perustiedot suomalaisesta kulttuurialan julkisesta hallinnosta rahoituksesta sekä taide- ja kulttuurilaitoksista.

Description

Sisältö

Verkkokurssilla käsitellään kulttuuripolitiikan ja sen instituutioihin liittyviä kysymyksiä: Mitkä ovat hallinnon eri tasot, niiden organisaatiot ja keskinäiset suhteet? Kuinka päätöksiä tehdään? Miten ja millä perustein taidetta ja kulttuuria julkisesti rahoitetaan? Mitä ovat taide- ja kulttuurialan keskeisimmät instituutiot ja miten ne toimivat?

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee suomalaisen kulttuuripolitiikan hallintojärjestelmän perusasiat eli

  • Hän tuntee kulttuurin yleisimmät rahoitusmekanismit
  • Hän tietää merkittävimmät taide- ja kulttuurilaitoksen
  • Hän on perehtynyt laitosten rooleihin, rahoitukseen ja toimintaan
  • Hän on osaa käyttää kulttuuripolitiikan hallinnon ja instituutioiden tutkimusmetodologiaa

Study materials

Vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkkokurssi, joka koostuu videoluennoista, luettavasta kirjallisuudesta ja oppimistehtävistä.

Teaching