KOTES463 Designing online education (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

verkko-opetus, suunnittelu

Description

Verkkopedagoginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään verkko- sekä monimuoto-opetuksen tuottamiseen liittyviin asioihin, mm. opettajan toimintaympäristön ja oppisisältöjen analysointiin, kurssisisällön suunnitteluun, pedagogiseen suunnitteluun, tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen, arviointiin sekä verkkokurssin jatkokehitykseen. Jokainen opintojaksolle osallistuva toteuttaa harjoitustyönään oman verkko- tai monimuotokurssin joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon laadukkaita opetus- ja ohjauskokonaisuuksia sekä arvioida ja edelleen kehittää verkko-opetusta ja -ohjausta. Hän osaa hyödyntää opetusalan tutkimusta ja kirjallisuutta opetuksen kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja toteuttaa omaa opetustaan oppimansa avulla linjakkaasti tavoitteiden, mitoituksen, sisällön, työskentelymenetelmien ja arvioinnin osalta.

Compulsory prerequisites

Study materials

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Tarvittaessa voidaan sopia lähiopetuksesta erikseen.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opintojakson keskusteluun, oppimistehtävät ja harjoitustyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching