KOTEA364 Digital Learning Design (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Digitaalinen oppimismuotoilu, koulutusteknologia, digitaalinen oppimisympäristö,

Description

Digitaalisuus on arkipäivää opetuksen ja oppimisen parissa. Se näkyy monella tapaa oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä. Opintojaksolla perehdytään oppimismuotoilun keinoin oppimisen digitaaliseen ekosysteemin kehittämiseen. Käsiteltävinä teemoina ovat mm. oppivan yhteisön edellytykset, eri toimijoiden osaamistarpeiden kehittäminen, oppimisympäristöjen suunnittelu, pedagogiset mahdollisuudet, oppimista tukevat uudet ja nousevat teknologiat, opetuksen erilaiset ajankohtaiset digitaaliset oppimisympäristöt, lainsäädännön edellyttämät rajoitteet sekä verkko-, monimuoto- ja hybridiopetuksen toteuttamiseen liittyvät teemat, kuten opettajan toimintaympäristön analysointi, pedagoginen suunnittelu, sisällönsuunnittelu, tekninen suunnittelu sekä jatkokehitys. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa koulutuksen digitalisaation kehittämisprosessin vaiheita ja samalla myös oppimismuotoilun vaiheita. Opiskelija osaa vertailla eri oppimisympäristöjä, suunnitella ja toteuttaa tarvittavan digitaalisen oppimisympäristön, hän pystyy perustellusti valitsemaan opetukseen parhaiten soveltuvan oppimisympäristön, laitteistot ja ohjelmistot. Opiskelija osaa tukea muita digitaalisen oppimisympäristön käyttöönotossa sekä kehittää digitaalista oppimisympäristöä opetuksen kehittämisen ohella. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon laadukkaita opetus- ja ohjauskokonaisuuksia, arvioida ja edelleen kehittää verkko-opetusta ja -ohjausta, sekä omaa valmiudet hyödyntää opetusalan tutkimusta ja kirjallisuutta opetuksen kehittämisessä.

Description of prerequisites

Tietotekniset perustaidot

Study materials

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Tarvittaessa järjestetään lähiopetuspäiviä, joista sovitaan erikseen.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opintojakson keskusteluun, oppimistehtävät ja ryhmässä tehtävä kehittämistyö.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching