KOTEA365 Interactive online education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

verkkovuorovaikutus

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat. Hän tunnistaa läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen ilmiöt verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkko-opetusta koskevaa uutta tutkimustietoa sekä osaa arvioida ja kehittää verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi hän osaa suunnitella vuorovaikutuksellista ja saavutettavaa verkko-opetusta.

Learning outcomes

Opintojaksolla tutkitaan verkko-opiskelun samanaikaista ja eriaikaista vuorovaikutusta opettajien, opiskelijoiden ja ryhmien kesken. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti etäisyyden, läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen näkökulmista. Lisäksi opintojakson aikana suunnitellaan oma vuorovaikutteinen verkko-opetus- tai -ohjauskokeilu.

Description of prerequisites

Perus tietotekniset taidot

Study materials

Oppimateriaalit ilmoitetaaan opintojakson alussa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching