KIKP218 Text Collection (Basic Studies) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Valitun lajin tekstikokoelman kirjoittaminen. Oman kirjoitusprosessin tarkastelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja

· tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman

· tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita

· soveltaa itsenäisesti saamaansa palautetta

· kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching