KIKA420 Teaching Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeiset oppimiskäsitykset ja niiden soveltaminen kirjoittamisen opetuksen suunnitteluun kohderyhmän mukaan. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa nykyaikaiset kirjoittamisen opetuksen oppimiskäsitykset ja -teoriat
  • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan
  • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta
  • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen opetustuokion lapsille, nuorille tai aikuisille.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Haanpää, P. 2015. Sanataideohjaajan opas. Helsinki: Avain.

Kallionpää, O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37(2014): 4, 60–78. Julkaistu uudelleen: Kallionpää, O. 2017. Uuden kirjoittamisen opetus. Osallistavaa luovuutta verkossa. Väitöskirja. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Scriptum. Creative writing research journal. 2017, vol. 4, issue 1. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701121134

Pylkkä, O. 2010. Oppimiskäsitykset. JAMK. Luettu 19.3.2020.

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 13–62.

Tynjälä, P. 2018. Integratiivinen pedagogiikka. JYU. Viitattu 19.3.2020.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching