KIKA412 Therapeutic Writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen

· esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita

· tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Bolton, G. (2011). Write yourself: Creative writing and personal development. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.

Hattula, M. & Svensson, K. (2009). Sanojen sylissä. Helsinki: Maahenki.

Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen. Helsinki: Duodecim.

Ihanus, J. (2019). Transformative words: Writing otherness and identities. Hauppauge, New York: Nova Science Publisher's, Inc.

Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.

Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching