KIKA408 Long-term Writing Process and Genres B (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tekstikokonaisuuden tuottaminen ja viimeistely. Prosessin reflektointi. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· arvioida ja hyödyntää saamaansa palautetta

· arvottaa omaa tekstiään suhteessa valittuun genreen

· viimeistellä tekstikokonaisuuden

· organisoida itsenäisesti laajan työprosessin.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching