KIKA407 Long-term Writing Process and Genres A (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tekstikokonaisuuden suunnittelu ja genren valinta. Tekstin tuottaminen. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· suunnitella ja laittaa alulle laajan tekstikokonaisuuden

· työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti

· etsiä taidollista, tieteellistä ja taiteellista tietoa työskentelynsä tueksi

· hankkia vertaispalautetta

· soveltaa valitsemansa genren piirteitä omassa tekstikokonaisuudessaan.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Elbow, P. 2012. Vernacular eloquence: what speech can bring to writing. Oxford University Press. (Saatavina e-kirjana JYKDOKista.)

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.

Lyytikäinen, P. 2005. Esipuhe: lajit kirjallisuudessa. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. SKS Helsinki, 7–23. Pdf.

Huhtala, L. 2006. Kuria ja kurittomuutta: hieman lajeista ja kaanonista. Teoksessa K. Hypén (toim.) Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 67–84. Pdf.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching