KIKA4022 Multimodal writing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Monimediaisen kirjoittamisen teoriaan tutustuminen. Monimediaisen teoksen toteuttaminen ja julkaiseminen.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa monimediaisuuden käsitteiden sisältöä
  • eritellä monimediaisuuden tutkimusta ja siitä käytyä akateemista keskustelua
  • hahmottaa eri ilmaisukanavien piirteitä sekä niiden raja-alueita
  • tuottaa ja julkaista kurssin puitteissa monimediaisen teoksen.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Bateman, J. A.; Wildfeuer, J. & Hiippala, T. 2017. Multimodality: Foundations, Research and Analysis – A Problem-oriented Introduction. Berlin: DeGruyter Mouton.

Elleström, L. 2015. Transmedial Narration: Narratives and Stories in Different Media. New York: Springer International Publishing.

Eskelinen, M. 2002. Kybertekstien narratologia: digitaalisen kerronnan alkeet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Gibbons, A. 2012. Multimodality, Cognition, and Experimental Literature. New York: Routledge.

Mikkonen, K. 2012. Multimodaalisuus ja laji. Teoksessa V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genreanalyysi – Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 296–308. pdf

Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto, 85–117, 291–332.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching