JSBY7120 Diversity in Workplace (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Monimuotoisuus (diversiteetti) käsitteenä ja ilmiönä

  • Etnisyys, nationalismi, rasismi, seksismi ja syrjintä

  • Työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä työskentelemiseen ja kehittämiseen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja kuvata työelämän monimuotoisuuteen (diversiteettiin) liittyviä käsitteitä ja lähtökohtia

  • arvioida monimuotoisuutta oman työn ja työympäristön lähtökohdista

  • soveltaa oppimaansa oman työyhteisönsä kehittämiseen 

Additional information

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät monimuotoisuuden osalta seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: ensisijaisesti kohdat Eriarvoisuuden vähentäminen ja Sukupuolten tasa-arvo. Toissijaisesti kohdat Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä Yhteistyö ja kumppanuus.  

Study materials

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, kurssilla annetut ryhmätyöt ja –keskustelut, kirjallinen harjoitustehtävä
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssilla annettujen tehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching