ITKP1011 Web design (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla opetellaan HTML5-dokumenttien tuottaminen ja niiden muotoileminen CSS-tyylitiedostoilla. Opitaan myös WWW-lomakkeiden kirjoittaminen ja niiden tietojen tallentaminen ja käsitteleminen valmiilla ohjelmilla. Komentorivikäyttöliittymä opetellaan Windows- ja Linux-ympäristöissä painottaen Linux-ympäristöä.

Suoritustavat

Harjoitustyö. Kurssin voi suorittaa omatoimisena etäopiskeluna.

Arviointiperusteet

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana on sama kuin harjoitustyön arvosana.

Learning outcomes

Tavoitteena on oppia perusteet XML-merkintäkielestä, www-sivujen tuottamisesta HTML5- ja CSS-kielillä sekä www-sivujen julkaiseminen yliopiston palvelimella. Kurssilla opitaan komentorivikäyttöliittymän perustaidot.

Additional information

Description of prerequisites

Esitietona tarvitaan ITKP1010-kurssi, jota voi käydä myös tämän kurssin kanssa samaan aikaan.


Recommended prerequisites

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching