ITKP0007 Cyber Security for Every Citizen (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1) Mistä kyberturvallisuudessa on kysymys? Mikä erottaa sen tietoturvasta?

2) Millaisia kyberturvariskejä liittyy normaalin arkeenkodissa: tietojen kalastelu, virukset ja haittaohjelmat, kiristyshait-

taohjelmat, palvelunestohyökkäykset, haavoittuvuudet ja päivitykset, esineiden Internet.

3) Miten omaa tietoturvaa voi lisätä: verkon suojaaminen, oman tietokoneen suojaaminen, tunnusten ja salasanojen hallinta, yksityisyyden suojaaminen, mobiililaitteisiin liittyvät erityispiirteet, hyvät salasanat.

4) Sosiaalinen media, yksityisyys ja avointen lähteiden tiedustelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan osallistuja tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen. Lisäksi hän osaa tärkeimmät tekniset ja muut suojaustoimenpiteet niin koti- kuin mobiiliympäristössäkin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online exam (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching