ITKP0004 Student’s Digital Toolbox (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä
digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi
suunnittelussa ja ideoinnissa, esitysten laatimisessa ja valmiiden
tuotosten jakamisessa sekä vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.
Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa
työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa
lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on
perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä
käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä.

Suoritustavat

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi
suoritetaan etäopiskeluna.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien
digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön.

Study materials

Verkkomateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching