ITKP0001 Perspectives on Digitalization (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan digitalisaatiota ja sen vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnankin tasolla. Kurssin näkökulmia ovat
- työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena,
- digitaalinen oppiminen ja opettaminen,
- viestinnän ja median murros,
- liikunta- ja hyvinvointiteknologia,
- digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla,
- digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus sekä
- digitaalinen talous.

Suoritustavat

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
Lisäksi opiskelija hahmottaa, millaisia digitaalisia taitoja oma ammatillinen osaaminen vaatii.

Study materials

Verkkomateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching