FILA2011 History of Philosophy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Länsimaisen filosofian historian aikakaudet antiikista moderniin aikaan

- Filosofian historian filosofinen merkitys

- Filosofisten tekstien argumentit ja peruskäsitteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian historian erityisluonteen ja tunnistaa sen merkityksen nykyisille filosofisille keskusteluille. Opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian vaiheet pääpiirteissään sekä eri aikakausien keskeisimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija ymmärtää filosofianhistoriallisen tutkimuksen tärkeimmät metodit sekä alkuperäistekstien kääntämiseen ja kontekstiin liittyvät filosofiset ja käsitehistorialliset ongelmat. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä filosofianhistoriallisia tietolähteitä ja käsittää alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian ymmärtämisessä.

Literature

  • Korkman, Petter & Mikko Yrjönsuuri (toim.)(1998): Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 9789516627086
  • Kenny, Anthony (1998): A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Blackwell.; ISBN: 978-0631201328

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luentokuulustelu tai opettajan antamat oppimistehtävät ja/tai verkkotentti.
Evaluation criteria:
Opetukseen on osallistuttava 80-prosenttisesti. Tentin tai tehtäväpaketin pistemäärästä 50% vaaditaan arvosanaan 1.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely
Select all marked parts

Method 3

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching