ERIA283 Practicum: Special Education Learning Environments (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

kasvatusalan lainsäädäntö, hallinnolliset ja opetukselliset toimintamallit ja kasvattajan etiikka

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeisen kasvatusalan hallinnon käsitteistön ja lainsäädännön ja eettiset toimintaperiaatteet
- osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa käytännössä
- ymmärtää uuden teoreettisen tiedon merkityksen erityiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, ohjauksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoittelu ja sen raportointi.

Teaching