Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Henna Harju

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Matti Nieminen, perusopinnot ja sosiologia
Kosti Joensuu, filosofia

Opettajat lomailevat pääsääntöisesti juhannuksesta elokuun alkupuolelle. Opiskelun palvelupiste on avoinna koko kesän.