Study Module in Essentials of Health Promotion and Health Education

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet opintokokonaisuus tarjoaa käytännön työtä tekeville tai alasta kiinnostuneille terveyden edistämisen teoreettista osaamista ja peruskäsitteistöä.

Se antaa myös valinnaisen opintokokonaisuuden muita oppiaineita opiskeleville.