Taidehistoria ja taidekasvatus

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintojen sisällöistä ja suoritustavoista: Teija Luukkanen-Hirvikoski, teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi