Soveltavan liikunnan moduuli

Soveltavan liikunnan moduuli on laajuudeltaan 15 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • ELIP1002 Soveltavan liikunnan perusteet 5 op
  • ELIP1003 Toimintakyky ja liikunta 5 op
  • ELIP1010 Kaikille avoin liikunta 5 op

Suosittelemme soveltavan liikunnan moduulia kaikille liikunnasta ja liikunnan soveltamisesta kiinnostuneille. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan opintojen avulla kehitetään kykyä suunnitella ja ohjata liikuntaa henkilöille, joilla on erityistarpeita.

Kaikki soveltavan liikunnan moduulin opintojaksot ovat opiskeltavissa joustavasti verkon välityksellä.

Tutustu Soveltavan liikunnan uutiseen

Tutkintotavoitteinen opiskelu Jos olet tutkinto-opiskelija, kysy oppilaitoksestasi, voiko opinnot sisällyttää tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Opinnot kuuluvat JYU:n liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan ja ovat osa Erityisliikunnan perusopintoja.

Opintoja ja webinaareja opiskelun tueksi

Hyödynnä maksuttomat opiskelutaitowebinaarit ja Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) -kurssi opintojesi tueksi! Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (2 op) tarjoaa tukea aikuisopiskelijan arkeen.


Opintoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.