Nuorisotutkimus

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Mirva Huovinen

Kysy opintosisällöistä, opiskelusta ja suoritustavoista yliopistonopettajalta:
Sari Paajanen (lomalla 22.6.-2.8.2022), kesäaikana ei sisällönohjausta.