MATTILKOK Studies in Mathematics for Statisticians (60+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Matematiikan opinnot tilastotieteen opiskelijoille -moduuli sisältää laaja-alaiset matematiikan opinnot, mikä antaa matemaattiset valmiudet tilastotieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen tilastotieteen opintoihin. Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa perehdytään matematiikan eri osa-alueisiin ja hankitaan kattava tietämys alan peruskäsitteistöstä ja – menetelmistä. 

Learning outcomes

Matematiikan opinnot tilastotieteen opiskelijoille -moduulin suorittanut opiskelija

  • tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat
  • omaa tilastotieteen kandidaatin sekä maisterin tutkinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet
  • kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä
  • osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia
  • tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään

Structure

Select all (59+ cr)