Aikuiskasvatustiede

Ajankohtaista

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

LÄHDEVIITEOHJEET UUDISTUVAT: KÄYTTÖÖN APA 7

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on siirtynyt APAn (APA7) mukaiseen viittauskäytäntöön, ja tämä koskee kaikkia tiedekunnan oppiaineita, kuten aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Päivitämme aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen lähdeviiteohjeistukset marraskuusta 2021 alkaen kaikkiin alkaviin toteutuksiin. Halutessasi voit käyttää aiempaa viittausohjeistusta ja -käytäntöä vielä siirtymäajan, joka on 31.7.2022 saakka. Suosittelemme siirtymistä APA:n merkintöihin mahdollisimman pian ja aloittaessasi uuden kurssin. Viimeistään 1.8.2022 kaikki kaikki käyttävät lähdemerkinnöissä APA:n ohjeita.

OPISKELU KESÄLLÄ 2022
Voit opiskella myös kesällä, silloin aikuiskasvatustieteen perusopintojen ohjauksesta ja arvioinnista huolehtii yliopistonopettajamme Reeta Kotkamaa. Huomaathan, että kesän aikana tehtävien arviointiaika saattaa olla hieman tavallista pidempi. Voit ottaa Reetaan yhteyttä:

  • Moodle-kurssilla Kurssikahvilassa
  • Moodlessa yksityisviestillä
  • sähköpostitse: reeta.l.kotkamaa@jyu.fi
  • puhelimitse: 050 475 5727

Kiireellisissä opiskelukäytänteitä tai opintojen rekisteröintiä koskevissa asioissa ota yhteyttä opiskelun palvelupisteeseemme:

  • puhelimitse: 040 576 7760; HUOM: Puhelinnumero muuttuu 18.7.2022 alkaen. Uusi puhelinnumero: 029 441 8080.
  • HelpJYU: https://help.jyu.fi
  • Opiskelun palvelupisteen aukioloajat: https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/henkilokuntamme/opiskelijapalvelut

TERVETULOA VERKKOKURSSILLE LUKUVUONNA 2022-2023!

Kaipaatko opiskeluun vaiheistusta, rytmiä ja selkeää aikataulua, ohjaajan luomaa rakennetta sekä ajatustenvaihtoa toisten opiskelijoiden kanssa? Tule verkkokurssille! Verkkokurssityöskentely vaatii sitoutumista kurssiohjelmaan, mutta ei edellytä osallistumista tiettyyn kellonaikaan, joten voit opiskella kurssin ajan esim. iltaisin. Voit tutustua aikuiskasvatustieteen perusopintojen lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelmaan ja aikatauluun oppaan välilehdellä "Näin aloitan opintoni". Kurssitoteutuksiin pääset ilmoittautumaan opinto-oppaan kautta klikkaamalla opintojaksoa, ja valitsemalla välilehden "Ilmoittaudu opintoihin".


OPINTOJEN JATKAMINEN (vanha ops 2017-2020 - nykyinen ops 2020-2023)
Jos olet tehnyt aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja vanhan opetussuunnitelman (lv. 2017-2020) mukaisesti, nykyisen opetussuunnitelman opintojaksot (lv. 2020-2023) vastaavat suoraan vanhoja jaksoja seuraavasti:

Ops, lv. 2017-2020 (AIKP1001-AIKP1007) > Ops, lv. 2020-2023 (AIKP1011-AIKP1017)

*AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys (2 op) > AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

*AIKP1002 Aikuisen oppiminen (3 op) > AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

*AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op) > AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

*AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op) > AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)

*AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op) > AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5op)

*AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) > AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) TAI *AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op) > AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op)